Термопомпа от климатик LG UU24W +Ahu Kit в комбинация с газов котел De Dietrich city 2.24

В тази статия ще покажа как може да се свърже термопомпа въздух-вода от универсално външно тяло (LG UU24W + Ahu kit) и газов котел. По този начин се получава хибриден източник на енергия, който ми дава следните възможности:

 • Да избера кой източник на топлина да използвам в зависимост кое е по изгодно в настоящият момент.
 • Ако термопомпата дефектира аз ще мога да продължа да се отоплявам с газовият котел и обратно.
 • При производството на топла вода използвам пластинчат топлообменник вода-вода. Той е свързан на термопомпеният кръг. Студената вода постъпва от водопровода преминава през пластинчатият топлообменник и се дозагрява в газовият котел. По този начин при първоначално подгряване се използва евтина енергия от термопомпата и със по скъпата енергия от газовият котел дозагряваме до 45 градуса.

Как работи системата

 

Водата в отоплителната инсталация циркулира през едната страна на хидравличният разделител. На този кръг съм поставил топломер с който отчитам получената енергия. От другата страна на хидравличният разделител има два циркулационни кръга

  1. Циркулационен кръг през газовият котел.
  2. Циркулационен кръг през топлообменника фреон – вода. В този кръг съм свързал последователно.
   • Топлообменник фреон – вода
   • Топлообменник вода -вода. През него студената вода за БГВ първично се загрява след което постъпва в топлообменника на газовият котел за дозагряване.
   • Хидравличен разделител.
   • Циркулационна помпа.

  Заключение 

Това е един бюджетен вариант, който ни осигурява топла вода на много добра цена.