Комбинация на термопомпа въздух-вода с различни видове котли.

Все повече собственици на сгради избират да се отопляват с термопомпи въздух – вода. В повечето случаи вече има изградена отоплителна инсталация. Моята задача като инженер е да намеря най-добрият начин на свързване на термопомпата към старата инсталация, така че клиентът да получи най-доброто решение за своята инсталация. Най-честите варианти са инсталация с котел на природна газ, с котел на пелети или котел на твърдо гориво. В инсталациите често има и бойлер за производство на топла вода. В тази статия искам да покажа различни варианти на свързване, техните предимства и недостатъци.

   1. Комбинация от термопомпа и газов и пелетен котел

 

  Как могат да се управляват котлите ?

  1. В контролера на Therma V заложена опция да контролира включването на допълнителен котел в зависимост от външната температура. Например при външна температура по ниска от – 7C да се включи допълнителният котел.
  2. Ръчно включване на допълнителният котел. В този случай термопомпата ще отчете че зададената температура е достигната и ще изключи.

 

Недостатъка на така показаната схема е че допълнителният котел не се използва за затопляне на топлата вода. Този недостатък може да се избегне по няколко начина.

2.Схема с допълнителен топлообменник за предварително подгряване на топлата вода за битови нужди.

При тази схема се използва допълнителен топлообменник вода -вода, който подгрява студената вода преди да влезе в бойлера. По този начин допълнителните котли участват в загряването на топлата вода.

3.Свързване на пелетен котел и хидравличен разделител като буферен съд.

Много често имаме пелетен котел който има голям обем вода. Самият материал на котела също служи като акумулатор на топлина. С помощта на хидравличен разделител разделям хидравлично кръговете както е показано на схемата.

Заключение

Всяка инсталация е уникална сама за себе си. Винаги е хубаво да се разработят повече варианти преди да се избере правилният.